OSP

HISTORIA OSP SZYBOWICE

     Ochotnicza Straż Pożarna w Szybowicach powstała w październiku 1948r. Tworzyło ją dwudziestu pięciu członków, na których czele stanął zarząd w składzie:

Prezes- Brzezicki Franciszek

Sekretarz- Iżyk Stanisław

Skarbnik- Gołębiowski Jan

        Obecna remiza powstała w 1952r. na bazie poniemieckiej piekarni. W lutym tego samego roku miał również miejsce pierwszy alarm pożarowy. Pierwsze pożary były gaszone sikawką ręczna, ale na przestrzeni lat, Ochotnicza Straż Pożarna w Szybowicach modernizowała i unowocześniała swój sprzęt gaśniczy. Jeszcze tego samego roku został zakupiony poniemiecki samochód pożarniczy marki FORD. Aby uzyskać fundusze na funkcjonowanie i modernizacje remizy, Ochotnicza Straż Pożarna organizowała różnego rodzaju zabawy, festyny i przedstawienia teatralne. W 1961r. rozpoczęto przebudowę remizy, podczas jej otwarcia nasza jednostka otrzymała wóz bojowy STAR 20. W roku 1968 społeczność Szybowic ofiarowała sztandar naszej jednostce. Nasi strażacy kilkakrotnie organizowali zbiórki charytatywne. Zebrane fundusze przekazali między innymi na: Centrum Zdrowia Dziecka, Dom Kombatanta, Ochronę zabytków Krakowa, pomoc powodzianom. W 1989 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Szybowicach zakupiła sztandar z wizerunkiem św. Floriana, do kościoła.

W sierpniu tego samego roku umiera jeden z założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Szybowicach. Dh Tadeusz Haczkiewicz – długoletni naczelnik, uhonorowany najwyższym odznaczeniem strażackim, Złotym Znakiem Związku. 

W 1996r. dzięki staraniom zarządu pod kierownictwem ówczesnego naczelnika, Dh Zbigniewa Szepelawego, został przekazany samochód JELCZ GCBA 6/32 z Zakładowej Służby Ratowniczej Z.B.P„Frotex”, który w późniejszym czasie został wyremontowany.

30 kwietnia 1997 Ochotnicza Straż Pożarna w Szybowicach, została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.

8 czerwca tego samego roku, zorganizowano uroczyste obchody 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szybowicach, podczas których odznaczono naszą jednostkę brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa, nadanym przez Związek Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych, W 1999r. rozpoczęto modernizacje remizy według wymogów Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, starą świetlice zaadaptowano na obecne pomieszczenie garażowe.

W maju 2000r. zakupiono figurę św. Floriana. Z ofiar złożonych przez parafian, pokryto koszty zakupu i budowy kapliczki nad wejściem do remizy. Rok później została nawiązana współpraca, z jednostką straży pożarnej z Trzemesznej. W 2004r, zmarł długoletni prezes- Dh Jan Huminiecki, który swoją działalnością przyczynił się do wstąpienia naszej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.

Działalność strażaków z Szybowic nie ogranicza się jedynie do spraw związanych z pożarami, powodziami i ratowaniem ludzi. Uczestniczą oni aktywnie w życiu kulturalnym i społecznym naszej wsi i parafii. Jako jedna z niewielu jednostek w województwie, posiadająca dwa poczty sztandarowe bierze udział w pielgrzymkach strażackich i innych uroczystościach państwowych i kościelnych.

W chwili obecnej nasza jednostka liczy 100 członków. W tym: 49 członków czynnych, 13 członków honorowych, 4 członków wspierających, 24 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, oraz 10-osobową sekcję kobiecą. Ochotnicza Straż Pożarna w Szybowicach, odnosi liczne sukcesy w zawodach sportowo pożarniczych, na szczeblu gminnym, powiatowym, a także wojewódzkim.

Z szeregów naszej jednostki wywodzi się wielu pracowników Państwowej Straży Pożarnej w tym: 

dwóch oficerów

pięciu aspirantów

siedmiu podoficerów

Dzięki temu nasza jednostka jest wsparciem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, w zabezpieczaniu powiatu prudnickiego w sytuacjach trudnych i kryzysowych.