WDK

      Szybowice to największa i najdłuższa wieś Gminy Prudnik. W marcu 1945r. trwały o nią przez ciężkie walki, w wyniku których uległo zniszczeniu wiele domów i budynków użyteczności publicznej, w tym Dom Kultury. Pod koniec lat 60-tych ubiegłego wieku zrodziła się także idea zbudowania od podstaw Wiejskiego Domu Kultury. Jego zalążkiem był funkcjonujący wówczas klub rolnika, przekształcony później w klubokawiarnię. Na zebraniach wiejskich oraz posiedzeniach Gromadzkiej Rady Narodowej wielokrotnie wnioskowano, by we wsi powstał nowoczesny obiekt pełniący funkcję kulturalną.

      Zawsze jednak brakowało środków finansowych lub były inne, ważniejsze potrzeby wsi: budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia i rozbudowa szkoły. Dodatkowo nałożyła się na tę sytuację także kwestia polityczna. W latach 50-tych funkcjonowała we wsi organizacja antykomunistyczna –Krajowa Armia Podziemna, która została rozbita a jej członków skazano na karę śmierci oraz długoletnie więzienia. Dodatkowo „wieś” poniosła karę za niezwykle aktywne przyjęcie Kopii Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w 1965r. i decyzją władz Powiatowej Rady Narodowej w Prudniku odstąpiono od przygotowania projektu budowy WDK w Szybowicach. 

      Powrót do planu budowy domu kultury w Szybowicach nastąpił na początku lat 80-tych XX wieku. Wiązało się po części ponownie z sytuacją polityczną, kiedy na potrzeby zebrań wiejskich i organizacji imprez dla mieszkańców wsi ksiądz proboszcz użyczał pomieszczenia Domu Katechetycznego mieszczącego się przy kościele parafialnym Św. Michała Archanioła. Starania związane z budową podjął sołtys Tadeusz Haczkiewicz, a od 1986r. kontynuował jego następca Zbigniew Skubański. W 1988r. od Spółdzielni Mleczarskiej w Prudniku za kwotę ówczesnych 2,5 miliona złotych odkupiono budynek punktu skupu mleka i po pracach adaptacyjnych udostępniono go mieszkańcom w 1989r. Obiekt stał się miejscem zebrań i spotkań wiejskich. Nie było jednak możliwości ze względu na niewielką powierzchnię na organizację w nim zabaw i wesel. Zmiany ustrojowe po 1989r., starania sołtysa Zbigniewa Skubańskiego oraz radnych: Jana Zbaraszczuka i Bogusława Laszczki, przychylność ówczesnego burmistrza Jana Roszkowskiego oraz zaangażowanie wielu mieszkańców wsi, którzy w wyniku pracy społecznej przygotowali materiały budowlane (pustaki i drewno) sprawiły, że obiekt został w 1994r. rozbudowany o salę taneczną, zaplecze kuchenne i sanitariaty. W ciągu kilku lat eksploatacji obiektu okazało się, że jest on niefunkcjonalny i nie spełnia warunków sanitarnych oraz bezpieczeństwa. Utworzoną w nim stołówkę na potrzeby dzieci oraz mieszkańców wsi musiano przenieść do budynku szkolnego. W dniu 1 października 2007r. sołtys wsi Szybowice Damian Szepelawy złożył na ręce Burmistrza Prudnika Franciszka Fejdycha propozycje działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013w zakresie „Odnowy i rozwoju wsi” propozycję miedzy innymi modernizacji Wiejskiego Domu Kultury we wsi. Po dwóch latach została przygotowana dokumentacja projektowa, rozpisany przetarg na wykonanie tego zadania. W realizacją mocno zaangażowali się mieszkańcy wsi pod przewodnictwem radnego gminy Prudnik Andrzeja Gajewskiego, sołtysa Damian Szepelawego, przedstawiciele Rady Sołeckiej, wiejscy przedsiębiorcy oraz kierownik obiektu Mariusz Wicherek. Kontrolowali rzetelność wykonania prac, jakość materiałów budowlanych, terminowość realizacji zadania. Dzięki temu został on wykonany zgodnie z planem i oddany przez wykonawcę w terminie pod koniec 2010r. Jego uroczyste otwarcie nastąpiło z udziałem władz samorządowych województwa opolskiego, powiatu prudnickiego i gminy Prudnik w styczniu 2011r. Od tej pory Wiejski Dom Kultury stał się miejscem organizacji powiatowych, gminnych i wiejskich dożynek, zabaw sylwestrowych i karnawałowych, spotkań emerytów i rencistów, zebrań wiejskich i organizacji działających we wsi, akcji letnich i zimowych dla dzieci. Odbył się tutaj także występ zespołu tanecznego z Ukrainy „Horianka” i uroczystość 50-lecia Biblioteki Wiejskiej. Tutaj też rozgrywają swoje spotkania czwartoligowi tenisiści stołowi Gromu Szybowice. WDK jest jednym z najnowocześniejszych wiejskich obiektów kulturalnych w województwie opolskim.
       WDK bardzo dobrze wpisuje się w plan odnowy Szybowic. Przede wszystkim jest usytuowany w centrum wsi blisko utworzonego kompleksu sportowego – boiska z szatniami. W jego powstanie zaangażowani byli przez okres ostatnich 30 lat wszyscy sołtysi, radni gminy Prudnik oraz liczno mieszkańcy. Dzięki jego powstaniu powstało nowoczesne miejsce organizacji wszystkich imprez i uroczystości dla mieszkańców wsi. Od chwili powstania obiektu zorganizowano w nim już: trzy spotkania opłatkowe dla emerytów i rencistów, dwie zabawy sylwestrowe, dwie zabawy andrzejkowe, 2 koncerty muzyczne, spotkania poświęcone pamięci ks. Ludwika Rutyny, rocznicy powstania biblioteki, imprezy z okazji Dni Strażaka, Dnia Dziecka, liczne zebrania wiejskie oraz zebrania organizacji działających we wsi: Stowarzyszenia Odnowy Wsi Szybowice SZYBOWIAK, parafialnego Zespołu Caritas, OSP, LZS Grom Szybowice, Rady Parafialnej.