LZS

                   Ludowy Zespół Sportowy  „Grom” Szybowice

   Jedną z pierwszych wzmianek dotyczących klubu sportowego w Szybowicach, prowadzonego wówczas przez Stanisława Król i Stanisława Olejnik znajdziemy w Trybunie Opolskiej z 18 stycznia 1952 roku. Opisuje na swoich łamach działania klubu adresowane do społeczeństwa mające na celu rozwój kultury fizycznej w środowisku wsi Szybowice. 

Występy klubu w rozgrywkach nie są potwierdzone kompletną dokumentacją, jednakże z przekazu Pana Janusza Stefanko jednego z autorów publikacji „Encyklopedii Sportu Regionu Nyskiego” wynika że posiada niekompletne dokumenty potwierdzające fakt, że w latach 1951 do 1959 klub sportowy w Szybowicach pojawia się w niektórych sprawozdaniach gminnych rad narodowych.

Pierwszy udział klubu LZS Szybowice w rozgrywkach potwierdzony dokumentami znajdziemy w „Encyklopedii Sportu Regionu Nyskiego” opracowanej przez Krzysztofa Centnera. Przedstawia on, że w 1959 roku klub LZS Szybowice pojawia się w rozgrywkach piłkarskich. Centner pisze:

 

„W rozgrywkach grupy I prudnickiej klasy „C” rywalizowało osiem zespołów. Niestety już w pierwszej rundzie z rozgrywek wycofała się rezerwowa drużyna Ludowego Zespołu Sportowego z Rudziczki. W przerwie zimowej podobny los spotkał drużynę z Olszynki, która w pierwszej rundzie wszystkie swoje spotkania przegrała. Walka o pierwsze miejsce w tej klasie rozgrywkowej rozegrała się pomiędzy zespołami z Moszczanki i Szybowic. Po pierwszej rundzie prowadziła drużyna z Moszczanki, wyprzedzając drugi w ligowej tabeli zespół z Lubrzy różnicą jednego punktu. Drużyna z Szybowic zajmowała dopiero czwarte miejsce, ze stratą czterech punktów do zespołu Moszczanki. Na jesień jednak drużyna z Szybowic wygrała wszystkie swoje spotkania i zdołała wywalczyć awans do klasy „B”.”

 

Centner potwierdza te zdarzenia umieszczając tabelę końcową spotkań I grupy prudnickiej klasy „C”:

 

 

 

Rok 1960 nie był tak dobry jak debiut w roku poprzednim i na dziesięć drużyn występujących w klasie „B” LZS Szybowice zajmuje przedostatnie miejsce z dorobkiem 9 punktów opuszcza klasę „B”. Do kolejnych sezonów w rozgrywkach klasy „C” drużyna LZS Szybowice nie przystępuje.

 

Ponownie pojawia się w sezonie 1963/1964 plasując się na drugim miejscu z dorobkiem 11 punktów tuż za LZS Lubrza, który zdobył 13 punktów. LZS Szybowice wycofuje się z rozgrywek, aby powrócić w sezonie 1966/67 gdzie zajmuje drugie miejsce zdobywając 12 punktów, tyle samo co nasi sąsiedzi z LZS Mieszkowice, którzy zdobyli bezpośredni awans do klasy „B” lepszym stosunkiem bramek 34:20. Natomiast LZS Szybowice 25:16. Drugie miejsce było premiowane udziałem w turnieju barażowym, z którego awans mogły uzyskać dwa zespoły. LZS Szybowice wykorzystał tą sytuację i wraz z LZS Mionów odnotował awans do klasy ”B”. Występ w klasie „B” niestety zawiódł kibiców, bo w dziesięciu spotkaniach LZS Szybowice zdobył zaledwie jeden punkt zajmując ostatnie miejsce.

 

Jeszcze raz swoich sił w walce o awans do wyższej klasy rozgrywkowej LZS Szybowice spróbował w sezonie 1969/70 zajmując czwarte przedostatnie miejsce w klasie „C” z dorobkiem 8 punktów pozostawiając w tyle tylko LZS Trzebina z 0 punktów na kącie.

 

Na kolejne występy naszego klubu przyszło czekać bardzo długo bo aż do sezonu 1976/77. W tych latach przypada rozkwit klubów sportowych i aby rozpocząć ponowną przygodę z piłką należało rozpocząć zmagania od klasy „D”. Nie był to udany występ bo LZS Szybowice uplasował się na ostatnim 10 miejscu z dorobkiem zaledwie 4 punktów. Na szczęście ten fatalny występ nie zniechęcił zawodników do dalszej gry i już w następnych sezonie 1977/78 zajmują 6 miejsce na 10 drużyn z dorobkiem 17 punktów. W protokołach z tego okresu pojawia się nazwisko pana Lesława Mulika jako przewodniczącego klubu LZS Szybowice.

 

W 1978/79 następuje likwidacja klasy „D”. Klub LZS Szybowice odnotowuje kolejny sezon zajmując 5 miejsce w klasie ”C” z 17 punktami na kącie. W sezonie 1979/80 w rozgrywkach grupy I prudnickiej klasy „C” rywalizowało dziewięć zespołów. Na drugim miejscu za LZS Łąka Prudnicka uplasowała się drużyna LZS Szybowice z 22 punktami ze stratom trzech punktów do lidera.

 

W dniu 13.08.1980r. odbyło się zebranie LZS Szybowice. Z protokołu zebrania wynika że przewodniczącym pozostał pan Lesław Mulik, a w skład zarządu weszli następujący działacze: z-ca przewodniczącego pan Józef Mandziej, skarbnik pan Stanisław Gawron, członkowie pan Michał Lisowski, pan Janusz Kościelniak, gospodarze pan Zbigniew Kulicz, pan Zbigniew Drozdowski i kierownik pan Andrzej Mandzij.

 

W protokole z tego dnia pojawia się wzmianka że, rozpatrzono powołanie sekcji tenisa stołowego, która to w kolejnych latach uczestniczyła w wielu turniejach. Zainteresowanie sekcją tenisa stołowego było pokłosiem tego, iż w 1972 roku do parafii Szybowice przybył ksiądz Tadeusz Podkówka pasjonat tenisa stołowego, który zaszczepił wśród młodzieży zainteresowanie tą dyscypliną sportu.

 

Kolejne lata to stabilne coroczne przystępowanie do rozgrywek sekcji piłki nożnej na poziomie „C” klasy i uczestnictwo w turniejach tenisa stołowego.

 

W roku 1983 w zarządzie LZS Szybowice następują zmiany personalne. Protokół z dnia 18.11.1983 przedstawia nowy skład zarządu, na którego czele staną jako przewodniczący pan Andrzej Słobodzian, jego zastępca pan Zbigniew Kulicz, skarbnik pan Stanisław Gawron, sekretarz pan Jan Zbaraszczuk, gospodarz pan Andrzej Mandzej, członek pan Edward Alajster i pan Józef Barylak.

 

Sprawozdanie z dnia 10.11.1984r. z działalności LZS-u za rok 1984 złożone do Rady Miejsko Gminnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Prudniku przez przewodniczącego pana Andrzeja Słobodziana opisuje rzetelnie sytuację panującą w klubie z Szybowic. Pisze on:

 

Cała działalność mojego klubu skupia się przede wszystkim na drużynie piłki nożnej która jest trzonem LZS-u. Oprócz piłki nożnej działają takie sekcje jak: tenis stołowy, siatkówka, lekkoatletyka, szachy, warcaby, piłka ręczna. Tymi sekcjami jest mniejsze zainteresowanie za wyjątkiem tenisa stołowego na który kładzie się wysoki nacisk. W tej dyscyplinie sportu możemy się poszczycić wysokimi osiągnięciami, ponieważ zdobywamy rok rocznie czołowe miejsca na zawodach gminnych jak również bierzemy udział w zawodach wojewódzkich. Wróćmy jednak do piłki która u nas dominuje. Przez ostatnie 3 lata nasz LZS nie mógł na stałe nawiązać do gry którą reprezentowały inne drużyny a wzięło się to stąd że prawie rok rocznie Ludowe Wojsko Polskie zabiera czołowych zawodników do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Ale po ciężkim okresie nadszedł czas iż czarne chmury które wisiały nad naszym LZS-em rozwiały się i nastał czas ulgi, rozjaśnienia i uśmiechu na twarzy ponieważ po niefortunnym początku sezonu znajdujemy się na II miejscu ze stratą 2 punktów do lidera zdobywając 11 punktów i stosunkiem bramek 26-11. Trzeba też powiedzieć że poprawiła się nie tylko sama gra ale również kultura grania ponieważ LZS Szybowice w pierwszej rundzie rozgrywek nie otrzymał żadnej kary co wiąże się z posiadaniem umiejętności znalezienia się w każdej sytuacji. W ubiegłym sezonie zajęliśmy 6 miejsce na 7 drużyn a w tym jak już wspomniałem II na dziewięć drużyn za co trzeba wyróżnić całą drużynę jak również działaczy oraz Spółdzielnię Produkcyjną która jest naszym patronem za umożliwienie dojazdu na mecze żukiem, jak również trzeba podziękować Spółdzielni za dotacje pieniężną. Zawodnicy naszego klubu biorą udział w różnych imprezach sportowych takich jak: Turniej Białej Piłki, w rozgrywkach o Puchar Polski, biegach zwycięstwa, w zawodach tenisa stołowego, siatkówce w szachach i warcabach, jak również w imprezach takich jak: 1 maj czy 22 lipiec jak również w dożynkach startując z większym i mniejszym powodzeniem.

 

Sprawozdanie to opisuję sytuację panującą w LZS Szybowice. Należy dodać że, dokumenty z tamtego okresu są opatrzone pieczęcią: Ludowy Zespół Sportowy „GROM” przy Rolniczej Sp-ni Produkcyjnej 48-272 Szybowice . W sprawozdaniu widzimy że główny ciężar kosztów uczestnictwa sekcji piłki nożnej w rozgrywkach ten finansowy jak i logistyczny ponosi Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Szybowicach.

 

W dniu 12.11.1984 następuje zmiana zarządu na czele klubu pozostaje przewodniczący pan Andrzej Słobodzian jego zastępcą pan Roman Włosek, skarbnikiem pan Stanisław Gawron, gospodarzem pan Andrzej Mandziej, członkami pan Michał Dębina i pan Zbigniew Kulicz.

W 1986 roku następuje kolejna zmiana w zarządzie nadal przewodniczącym pozostaje pan Andrzej Słobodzian, skarbnik pan Stanisław Gawron, gospodarz pan Zdzisław Wania i członek pan Stanisław Huminiecki.

 

Kolejne lata to gra sekcji piłki nożnej na poziomie „C” klasy podokręgu Prudnik, aż do sezonu 1992/1993 kiedy to po bardzo dobrych występach LZS Grom Szybowice uzyskuje awans do klasy „B”. W wyższej klasie rozgrywkowej gościmy tylko przez rok ponownie spadając do klasy „C”. Przyczyn takiego obrotu sprawy można szukać w sprawozdaniu z działalności za rok 1994 w którym czytamy:

 

„Sezon 93/94 nasz LZS był w klasie „B” Jesień w klasie „B” była bardzo słaba zdobyliśmy zaledwie 3 pkt. Natomiast wiosna lepsza zdobyliśmy 11 pkt. Razem 14 pkt. Co dało nam przedostatnią pozycję, spadek do klasy „C”. w klasie „C” po rundzie jesiennej zajmujemy środkową lokatę co nas nie zadawala. Na taką sytuację LZS-u rzutują sprawy kadrowe oraz małe zaangażowanie młodzieży tą dyscypliną sportu. Aby LZS mógł działać członkowie oraz inne osoby wykonują dużo prac na rzecz utrzymania obiektu, oraz utrzymania działalności. Dużą pomoc otrzymujemy z UMiG Prudnik a mianowicie 1 sprzęt sportowy 2 opłaty sędziowskie 3 ubezpieczenia 4 transport na mecze oraz inne opłaty związane z działalnością klubu.

 

Sezon 1993/94 był ostatnim kiedy klub LZS Grom Szybowice nie grał w najniższej klasie rozgrywkowej. Na trzy sezony 1992/1993, 1993/94 i 1994/95 stanowisko przewodniczącego klubu obejmuje pan Bogdan Cebulka, po czym ponownie wraca w 1995 roku pan Andrzej Słobodzian, i prowadzi LZS Grom Szybowice do roku 2001 kiedy to z powodu braków kadrowych zawiesza działalność klubu.

 

Mimo, iż w roku 2006 klub sportowy w Szybowicach nie posiada statutu, własnego boiska sportowego ponieważ użytkowane do 2001 roku boisko uległo kompletnej degradacji to dzięki staraniom pana Andrzeja Gajewskiego władze Opolskiego Związku Piłki Nożnej pozwalają na warunkowe przydzielenie licencji klubowej i możliwość przystąpienia do rozgrywek na poziomie klasy „C”. Inauguracyjne spotkanie po latach przerwy LZS Grom Szybowice rozegrał z LZS Olbrachcice 3 września 2006 roku przegrane 1:3. Na pierwsze zwycięstwo przyszło czekać do 17 września 2006r. kiedy to LZS Grom Szybowice pokonał LZS Rudziczka 7:1. W pierwszej rundzie sezonu 2006/2007 LZS Grom Szybowice rozgrywał wszystkie spotkania w charakterze gościa ponieważ nie posiadał własnego boiska. Rundę wiosenną LZS Grom Szybowice rozegrał jako gospodarz na boisku w Niemysłowicach. Ostatecznie mimo tych trudności klub uplasował się na trzecim miejscu pośród sześciu drużyn.

 

W dniu 30.06.2007r. odbyło się zebranie założycielskie klubu sportowego w zebraniu uczestniczyło 16 osób celem zebrania było formalne reaktywowanie Ludowego Zespołu Sportowego w Szybowicach. Skład zarządu ukonstytuował się w następującym składzie: prezes pan Andrzej Gajewski, w- ce prezes pan Stanisław Huminiecki, sekretarz pan Łukasz Skałka skarbnik pan Stanisław Zając i członek pan Jacek Chłap. W dniu 09.07.2007 Starosta Prudnicki wpisał do ewidencji klubów sportowych: Ludowy Zespół Sportowy Grom w Szybowicach.

 

Sezon 2007/2008 to kolejne borykanie się z brakiem boiska sportowego w Szybowicach. LZS Szybowice, tym razem korzystając z gościnności LZS Mieszkowice rozgrywa wszystkie spotkania w charakterze gospodarza na boisku sportowym w Mieszkowicach ponownie kończąc sezon na trzecim miejscu.

 

Mimo trudności związanych z niekomfortowym graniem na obcych obiektach rok 2007 był przełomowy pod względem bazy sportowej, ponieważ przy wsparciu Gminy Prudnik i zaangażowaniu społeczności naszej miejscowości dobiegała ku końcowi budowa nowego boiska sportowego usytuowanego w centralnej części wsi na terenie byłego placu węglowego GS w Szybowicach.

 

W sezonie 2007/2008 nie tylko piłkarze rywalizowali o ligowe punkty na stałe do kalendarza rozgrywek IV Opolskiej Ligi Tenisa Stołowego wpisała się sekcja tenisa stołowego. W sezonie 2007/2008 zajmując drugie miejsce w grupie południowej przystąpiła do baraży o III ligę. Występ w barażach nie pozwolił na uzyskanie awansu. Mecze rozgrywane w tym czasie były na sprzęcie pozyskanym z Gminnego Zrzeszenia LZS-ów w Prudniku oraz WDK Szybowice. Mecze w charakterze gospodarza odbywały się w WDK Szybowice lub Szkole Podstawowej w Szybowicach w zależności od dostępności auli.

 

Kolejne lata zarówno sekcja piłki nożnej jak również sekcja tenisa stołowego pozyskiwały coraz to lepszy sprzęt w szczególności od Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych którego Przewodniczącym od 2006 roku jest Prezes LZS Grom Szybowice pan Andrzej Gajewski. Wsparcia udzielili także nieliczni sponsorzy Bank Spółdzielczy w Prudniku, Firma Stolmat pan Feliks Wysocki, pan Chłap Ireneusz. Jednocześnie poprawia się baza, sekcja piłki nożnej pozyskuje szatnie wraz z urządzeniami sanitaryjnymi i piłkochwyty, natomiast sekcja tenisa stołowego po okresie gry w niekomfortowych warunkach po modernizacji WDK w Szybowicach może się poszczycić jedną z lepszych sal w IV lidze tenisa stołowego. Inwestycje te w większości wykonała Gmina Prudnik, korzystając z pieniędzy własnych, funduszu sołeckiego a także środków zewnętrznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

W sprawozdaniu z dnia 24.11.2016r roku złożonego do Gminy Prudnik przez prezesa pana Andrzeja Gajewskiego czytamy:

 

LZS „Grom” Szybowice – sekcja piłki nożnej tego klubu występuje obecnie w Kl. „B” Seniorów po rundzie jesiennej zajmuje czwarte miejsce. Klub ten ma do dyspozycji kilka lat temu oddaną nowa płytę boiska, wraz z kontenerami szatniowymi. Ponadto klub ten uczestniczy w rozgrywkach Opolskiego Związku Tenisa Stołowego, a po awansie z V do IV ligi co miało miejsce lat temu osiem utrzymuje się w niej nieustannie. W obecnych rozgrywkach zajmuje drugie miejsce premiowane barażami do III ligi. Zarówno treningi jak i mecze tej sekcji odbywają się w Wiejskim Domu Kultury w Szybowicach.

LZS „Grom” Szybowice prowadzi również sekcję szachową pod bacznym okiem instruktora pana Andrzeja Słobodziana. Jego liczni wychowankowie zasilają szeregi reprezentacji począwszy od przedszkola poprzez szkoły podstawowe gimnazja a kończąc na liceach. Najlepsi z pośród nich kontynuują swoją pasję reprezentując sekcję szachową LZS Zarzewie.

 

Sekcje piłki nożnej i tenisa stołowego LZS Grom Szybowice na stałe wpisały się w kalendarze rozgrywek Opolskiego Związku Piłki Nożnej i Opolskiego Związku Tenisa Stołowego. Z różnym powodzeniem od lat reprezentują naszą miejscowość walcząc o jak najlepsze wyniki. Obecnie sekcja piłki nożnej uczestniczy na poziomie rozgrywek klasy „B”, natomiast sekcja tenisa stołowego walczy o punkty w IV lidze. Należy nadmienić że, od 2001 roku pan Andrzej Słobodzian rozwija sekcję szachową. Dzieci i młodzież także w tej dyscyplinie zdobywają liczne trofea na wielu turniejach godnie reprezentując LZS „Grom” Szybowice.

 

Obecnie zarząd klubu LZS Szybowice sprawują: Prezes

 

Pan Andrzej Gajewski w-ce prezes Pan Stanisław Huminiecki, sekretarz Pani Zofia Gajewska, skarbnik Pan Stanisław Zając i członek Pan Jacek Chłap.