Szkoła

     Historia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w  Szybowicach.

       Polska szkoła w Szybowicach rozpoczęła swoją działalność w 1945r. Stanisław Nabzdyk, inspektor szkolny w Prudniku, funkcję kierownika szkoły 13 lipca 1945r. powierzył Edwardowi Surowieckiemu, przybyłemu z Łonowej, z gminy Dębno niedaleko Tarnowa. Ten przystąpił do prac porządkowych i remontowych w dwóch budynkach użytkowanych przez ewangelików pod numerem 213 i 216, budynku po szkole katolickiej oraz w budynku przedszkola katolickiego. Dodatkowo przygotowano mieszkania dla nauczycieli.

 Mieszkańcy Szybowic wymalowali klasy, oszklili okna, wyposażyli w meble mieszkania nauczycielskie. Prace zakończono w dniu 1 września1945r,. a uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego miała miejsce 3 września 1945r. Do klas od pierwszej do piątej rodzice zapisali 109 dzieci z Szybowic oraz Florianowa, czyli dzisiejszego Wierzbca, gdzie szkoła w wyniku działań wojennych została zniszczona i wymagała całkowitej odbudowy. Obok Edwarda Surowieckiego pierwszymi nauczycielami w szkole były panie: Marta Balcerkowa i Maria Droba. W dniu 10 września 1945r. zostało uruchomione przedszkole, a nauczycielką w nim została pani Helena Pietrusewicz. Do końca 1945 roku ze szkoły odeszła Marta Balcerkowa i Maria Droba, a na ich miejsce przybyła Maria Strutyńska, Stanisława Balicka i Irena Kamińska. W roku szkolnym 1946/1947 w szkole uczył się ponad 180 uczniów z Szybowic i Florianowa-Wierzbca. Nowym kierownikiem szkoły, w miejsce Edwarda Surowieckiego, został Franciszek Brzezicki. Grono nauczycielskie obok niego tworzyła jeszcze Maria Strutyńska, Irena Kamińska, Stanisława Balicka, a w przedszkolu pracowała Helena Pietrusewicz. Dodatkowo od 10 września naukę religii zaczął prowadzić ks. Ludwik Rutyna. Zatrudniono też pracownika szkoły – Bogumiłę Uchacz, która pełniła funkcję stróża, woźnego i sprzątaczki. Ten skład nauczycieli pracował w szkole w niezmienionym składzie aż do 1953r.

Na przełomie roku 1946 i 1947r. w wyniku bardzo surowej zimy w budynku dawnej szkoły ewangelickiej popękały ściany i osiadły fundamenty. Decyzją inspektora budowlanego budynek opuszczono i opróżniono. Nauka odbywała się w kolejnych latach na dwie zmiany w budynku po dawnej „pastorówce” oraz przez rok w budynku szkoły katolickiej przy kościele. Po 3 latach starań 22 września 1950r. z udziałem władz powiatu prudnickiego oddano po pracach adaptacyjnych budynek po dawnej restauracji na cele szkoły, który swoją funkcję pełni do dziś. Od chwili wydłużenia okresu nauki do 8 lat w szkole brakowało dwóch pomieszczeń lekcyjnych. Wszyscy dyrektorzy przez prawie 20 lat podejmowali starania dotyczące rozbudowy szkoły o nowe pomieszczenia klasowe i sanitariaty. Pierwsza rozbudowa miała miejsce w latach 1987-1988. Wówczas do szkoły dobudowano jedną klasę, sanitariaty, gabinet dyrektora wraz z pokojem nauczycielskim. Kolejna rozbudowa miała miejsce w latach 1998-1999. Wówczas do dawnego budynku dobudowano skrzydło mieszczące klasy I-III. Był to też okres realizacji kolejnej reformy w edukacji. Powstały wówczas gimnazja, a okres nauki w szkole podstawowej skrócono do 6 lat. Zwolnione pomieszczenia w budynku szkolnym zaadaptowano w 2004r. na cele przedszkola, gdyż od 2003r. powstał Zespół Szkolno – Przedszkolny. Wówczas też powstała w budynku stołówka. Dodatkowo w kolejnych latach odnowiono elewacje szkoły, a w latach 2012-2013 przykryto ciek wodny płynący obok szkoły i od podstaw zbudowano nowy plac zabaw i go wyposażono w nowoczesne urządzenia zabawowe. W wyniku kolejnej reformy od roku szkolnego 2017/2018 cykl nauki w szkole podstawowej został wydłużony do 8 lat.

Od 1997r. szkoła współpracuje ze szkołą w Republice Czeskiej, w Třemešnej. Wspólnie realizowano kilka projektów międzynarodowych i wymian dzieci i młodzieży. Najcenniejszym owocem jest wydanie publikacji książkowej – podręcznika edukacji regionalnej „Tu, gdzie mieszkam”. W ostatnich latach realizowano w szkole liczne innowacje i duże projekty, między innymi „Atrakcyjna Szkoł@”, „Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik” i „Fascynujący Świat Nauki i Technologii”.

Szkoła w Szybowicach dzięki sukcesom uczniów z krajoznawstwa, turystyki, historii, gry w szachy, plastyki i muzyki jest rozpoznawalna w całej Polsce. Szkoła aktywnie współpracuje z sołectwem w Szybowicach i Wierzbcu, Wiejskim Domem Kultury, Parafią Rzymskokatolicką, Ochotniczą Strażą Pożarną, Stowarzyszeniem Odnowy Wsi Szybowice – Szybowiak, Caritasem, Biblioteką Publiczną w Szybowicach oraz Prudnickim Ośrodkiem Kultury, Oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego w Prudniku, szkołami i przedszkolami oraz władzami samorządowymi gminy Prudnik oraz wieloma innymi organizacjami.

 

Mury szkoły od 1945r. opuściło ponad 1,5 tys. absolwentów. Uczyło w niej ponad 100 nauczycieli. Od 2013r. szkoła nosi imię „Orląt Lwowskich”. W dniu 18 października 2018r. przyjęła sztandar ufundowany przez Radę Rodziców, sponsorów i przyjaciół szkoły.