SOWS Szybowiak

     Stowarzyszenie Odnowy Wsi Szybowice „SZYBOWIAK” formalnie powstało 7.04.2010 roku z inicjatywy Sołtysa wsi Szybowice Damiana Szepelawy. Grupą założycielską była obecna w tym czasie Rada Sołecka oraz grupa kobiet która już w tym czasie pracowała na rzecz wsi Szybowice. 24.06.2010 roku Postanowieniem Sądu Rejonowego w Opolu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisano SOWSZ ”SZYBOWIAK” do KRS.

    SOWSz „Szybowiak” zrzesza w swoich strukturach mieszkańców (społeczników) wsi Szybowice, którzy do czasu powołania SOWSz „Szybowiak” nigdzie nie zrzeszeni chętnie pracowali na rzecz wsi Szybowice, promując ją oraz podtrzymując zamierające tradycje, zwyczaje oraz potrawy i produkty.
Jako już formalnie zarejestrowana organizacja po raz pierwszy współorganizowała Dożynki Wiejskich w 2010 roku. Co rocznie bierze udział w Wystawie Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego oraz Targach Inter-Region organizowanych przez Gminę Prudnik reprezentując i promując naszą wieś

Stowarzyszenia działa na mocy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 8 kwietnia 1989 roku. Stowarzyszenia posiada swój Statut, Regulamin Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Od 9 maja 2011 roku SOWSz „Szybowiak posiada własny logotyp.